Romuvos lietuvių bendruomenė

Netektis

VLB Romuvos apylinkė gedi ilgametės aktyvios bendruomenės narės, Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos bei dainų būrelio vadovės, VLB tarybos ir Gimnazijos kuratorijos narės Bronislavos Lipšienės.  Penktadienį, vysario 15 d.,14 val. už mirusiąją bus aukojamos šv. Mišios Huettenfeldo Jėzaus Širdies katalikų bažnyčioje. Norintieji kviečiami atsisveikinti su Bronislava Lipšiene. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Bonislavos …

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 23 d. kviečiame kartu minėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.  Programoje: 14:30 Akademinė iškilmių dalis (Rennhofo pilies aktų salėje, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim) Šventinė kalba: Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius  Vasario 16-osios gimnazijos mokinių šventinis koncertas Vadovas: Gintaras Ručys 17.00 Ekumeninės pamaldos Hüttenfeldo katalikų bažnyčioje (Lampertheimer Str. 8) 18:00 …

Išrinkta nauja VLB Romuvos apylinkės valdyba

Sausio 26 d. Rennhofo pilies didžiojoje salėje vyko VLB Romuvos apylinkės metinis narių susirinkimas. Draugiškoje atmosferoje išrinkta nauja valdyba: Martynas Lipšys – valdybos pirmininkas, Lina Lefteri – vicepirmininkė, media, Arvydas Užomeckas – iždininkas, Laima Nader – narys, ryšiai su žiniasklaida, Irena Šulinskienė – narys. Taip pat buvo išrinkta Kontrolės Komisija: …

VLB „ROMUVOS“ apylinkės narių metinis susirinkimas, 2019 m. sausio 26 d., 16 val.

VLB „ROMUVOS“ apylinkės valdybos kvietimas Mieli „ROMUVOS“ apylinkės nariai, kviečiame Jus į APYLINKĖS NARIŲ METINĮ SUSIRINKIMĄ, kuris įvyks 2019 m. sausio 26 d. 16:00 val. Rennhofo pilyje, adresu: Lorscherstr. 1, 68623  Hüttenfeld DARBOTVARKĖ 1. Susirinkimo atidarymas ir prezidiumo rinkimas. 2. 2018.11.24 neeilinio narių susirinkimo protokolo skaitymas (A.Ručienė) 3. „Romuvos“ apylinkės …

Dailininkių iš Lietuvos parodos atidarymas

Kviečiame Vasario 16-ąją švęsti kartu su Romuva! Vyks dailininkių iš Lietuvos:  Jurgita Rancevienė (dailininkė/tapytoja) ir Inga Lelevičiūtė (dailininkė/keramikė)  parodos atidarymas Rennhofo pilies mažojoje konferencijų salėje.    Dailininkių darbus ir parodą pristatys Eglė Dosiniennė.   Gros muzika. Vyks edukaciniai užsiėmimai. Veiks kavos ir pyragų bufetas.   Būtų labai malonu jegu praneštum …

VLB „ROMUVOS“ apylinkės narių metinis susirinkimas, 2019 m. sausio 26 d., 16 val.

VLB „ROMUVOS“ apylinkės valdybos kvietimas Mieli „ROMUVOS“ apylinkės nariai, kviečiame Jus į APYLINKĖS NARIŲ METINĮ SUSIRINKIMĄ, kuris įvyks 2019 m. sausio 26 d. 16:00 val. Rennhofo pilyje, adresu: Lorscherstr. 1, 68623  Hüttenfeld DARBOTVARKĖ 1. Susirinkimo atidarymas ir prezidiumo rinkimas. 2. 2018.11.24 neeilinio narių susirinkimo protokolo skaitymas (A.Ručienė) 3. „Romuvos“ apylinkės …

Šv.Kalėdos

Visų Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje vyks Šv.Kalėdų Šv.Mišios. Mišias atnašaus Vasario 16 gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis Telefonas: +49 157 52544477 El. paštas: virginijus.grigutis@litauischesgymnasium.de VLB Romuva informuoja apie vyksciančias mišias

24.11.2018 Neeilinis narių susirinkimas

24.11.2018, Hiutenfelde, Rennhofo pilies salėje įvyko neeilinis narių susirinkimas. 18:00 valandą nesusirinkus kvorumui, buvo laukiama iki 18:30 valandos ir pradėtas susirinkimas pagal paskelbtą dienotvarkę. Susirinkimas nutarė: valdybą už laikotarpį nuo 10.02.2018 iki 24.11.2018 atleisti nuo atsakomybės. Kontrolės komisija valdybos veiklą ir finansinę atsakomybę tikrino. pasitraukus 2 valdybos nariams, išrinkti 2 …