Romuvos lietuvių bendruomenė

Jubiliejus Dr. V. Bartusevičius

Birželio 4d. Dr. VINCAS BARTUSEVIČIUS Švenčia 75-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Nuoširdžiai sveikiname jubiliatą, linkime stiprios sveikatos, įdomių mokslinių tyrinėjimų, dar ilgų gyvenimo metų. Už Jūsų nuveiktus gerus ir prasmingus darbus visa Vokietijos Lietuvių Bendruomenė, o ypač Romuvos apylinkė, taria Jums nuoširdų ačiū ir visi kartu Jums linkime ILGIAUSIŲ METŲ

Kvietimas

  KVIETIMAS   Birželio 4d. Pilies koplyčioje 17.30  val. šv.mišias aukos Užsienio lietuvių sielovados vadovas prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS   Maloniai kviečiami visi lietuviai

Išvyka į Loršo buvusį moterų vienuolyną ir popietė Rennhofo pilies parke 2014

Romuviečių išvyka                                                          Sekmadienį, gegužės 18d., grupėžvaliai ir draugiškai nusiteikusių romuviečių susirinko Rennhof’o pilies kieme. Tikslas – išvyka su dviračiais prie Lorsch’o buvusio moterų vienuolyno. Dviračių kelią iš vienos pusės supo medžių paunksmė, iš kitos –žaliuojantys laukai. Ir visą kelią mus lydėjo nuostabioji solistė –lakštingala. Žavėjomės jos suokimu, …

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Romuvos apylinkės valdyba kviečia Jus, Jūsųšeimos narius, draugus, pažįstamus   GEGUŽĖS  18 d.   į išvyką dviračiais prie Lorsch’o  buvusio moterų vienuolyno .   Jei nelis,  Gimnazijos kieme renkamės 11.00 val.     Kiekvienas pasiimkite dienos lauknešėlį sau ir išvykos kaimynui, storesnį ir didesnį rankšluostį pasitiesimui ant …

Šį sekmadienį, gegužės  11 d., 11 val.,       Romuvos pilies koplyčioje šv. Mišias atnašaus   kunigas misionierius Hermanas Šulcas.   Pasimelsime už gyvas ir mirusias Motinas.       Kviečiame visus parapijiečius   ir toliau gyvenančius lietuvius