Išvyka į Loršo buvusį moterų vienuolyną ir popietė Rennhofo pilies parke 2014

Romuviečių išvyka                                                          Sekmadienį, gegužės 18d., grupėžvaliai ir draugiškai nusiteikusių romuviečių susirinko Rennhof’o pilies kieme. Tikslas – išvyka su dviračiais prie Lorsch’o buvusio moterų vienuolyno. Dviračių kelią iš vienos pusės supo medžių paunksmė, iš kitos –žaliuojantys laukai. Ir visą kelią mus lydėjo nuostabioji solistė –lakštingala. Žavėjomės jos suokimu, …

PARODA

2014 kovo 29 d. MEILĖS galerijoje Hiutenfelde buvo atidaryta Marijos Dambriūnaitės-Šmitienės meninės nuotraukos paroda. Ją atidarė galerijos savininkas Petras Veršelis, kuris rūpinosi parodos apipavidalinimu, visą vakarą globojo svečius ir pats išstatė senų fotoaparatų bei fotolaboratorijos įrangos kolekciją.   Jis nušvietė parodos autorės gyvenimą, jos kelią iš Jungtinių Amerikos Valstijų į …

Užgavėnės 2014

Užgavėnės Romuvoje   Romuvos apylinkės valdybos kvietimu kovo 1 dieną į užgavėnių balių Rennhofo pilies salėje susirinko virš trisdešimt lietuvių. Iš toli ir arti, dideli ir maži buvo neatpažįstamai apsirengę. Ir ko tik čia nebuvo: ir barzdotas žydelis nušiurusiu palteliu, ir spalvota kvalduota čigonėlė, kuri vis būrė, ir piratų nuotaka, …