Susitikimas su Virginijum Sinkevičium Lietuvos Respublikos ūkio ministru

Susitikimas su Virginijum Sinkevičium Lietuvos Respublikos ūkio ministru

VLB Valdyba maloniai kviečia lietuvius ir mūsų draugus, gyvenančius apylinkėse į susitimą su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijum Sinkevičium. 
Susitikimas įvyks rugsėjo 15 d., šeštadienį, 14:30 val., pilies salėje.